Para Ulama, kiayi, para Asatidzah merupakan pewaris para nabi. Peranan mereka sangat penting di tengah masyarakat. Merekalah yang membimbing masyarakat dalam menghamba kepada Sang Khaliq. Merekalah yang mengarahkan umat kepada jalan yang lurus. Kualitas mereka adalah kualitas umat. Keshalehan mereka adalah keshalehan umat. Keberadaan mereka adalah pelita bagi umat.

Bulan suci Ramadhan adalah saat yang tepat untuk meningkatkan kualitas. Bagaimana tidak? Segala kemudahan untuk berlatih menjadi manusia bertaqwa telah diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadhan. Pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu neraka dikunci, syaithan diikat dan dibelenggu agar tidak menggaggu hamba-hamba Allah dalam beribadah. Pahala amal ibadah dilipat gandakan, nafsu dan birahi dikekang dengan rasa lapar. Malaikat memberikan dukungan kepada para hamba Allah dalam beribadah. Doa-doa diijabah, rahmat dikucurkan, ampunan diobral. Dan masih banyak lagi anugerah-anugerah Allah di bulan suci Ramadhan.

Oleh karena itu, demi memanfaatkan kesempatan emas ini, kami Al Hawthah Al Jindaniyah bersama Al Fachriyah menyelenggarakan daurah atau Pendidikan kilat selama 15 hari di bulan suci Ramadhan bersama para Ulama, kiayi dan asatidzah. Tujuannya adalah untuk membina dan meningkatkan kualitas. Moment Ramadhan adalah moment terbaik.

Selama 15 hari, dikaji kitab hadits yang berjudul “Al ‘Iqd Al Jauhar Ats Tsamiin” atau yang dikenal dengan sebutan kitab Al Awaail Al ‘Ajluuniyyah. Yang kemudian di hari terakhir dawrah diberikan ijazah sanad keilmuan dan periwayatan hadits.

Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambaNya yang bertaqwa kepadaNya dengan sebenar-benarnya ketaqwaan. Dan menjadikan usaha yang kita lakukan membuahkan buah yang sangat manis.

 

Galeri: